Tomtar

Tomtar

Stolta tomtar som bär sina luvor högt, i rakubränd keramik.